1001 Mã giảm giá Tiki, Voucher mới update

KM
COUPON
[Hồng Hạnh Mobile]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
HHM10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[MUCAR]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 26-10-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
MC15KC
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đệ Nhất Yến Đảo]-Giảm 200K cho đơn hàng từ 5
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 200K cho đơn hàng từ 5
DNYD200
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đệ Nhất Yến Đảo]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu
DNYD100
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hannii Bedding]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-08-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
FDFDSDFSD
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mercusys Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
24Q210K
COPY MÃ
KM
COUPON
[AUCOSTA]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 30-11-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
MUANGAY999
COPY MÃ
KM
COUPON
[4U Shop]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 259K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 259K
4US15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[4U Shop]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
4US10KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[SMARTWATCH]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-07-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
10K1T
COPY MÃ
KM
COUPON
[OPPO Official Store]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K
OPPO50KD
COPY MÃ
KM
COUPON
[JAKCOM STORE]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 70K
Hạn dùng: 01-01-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 70K
AAN30
COPY MÃ
KM
COUPON
[MUCAR]-Giảm 8K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 24-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 8K cho đơn hàng từ 499K
MCNEW8K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Midimori Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K
MIDI20A
COPY MÃ
KM
COUPON
[OENON]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 399K
OENON15K39
COPY MÃ
KM
COUPON
[OENON]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 29-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K
OENON10K29
COPY MÃ
KM
COUPON
[JoyMall LocknLock Chính Hãng]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 1
JOYMALL30K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tiện ích 1708]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 499K
TI1122023
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kitimop Official Store]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K
Hạn dùng: 30-11-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K
KITIMOPC5
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kitimop Official Store]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K
Hạn dùng: 30-11-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K
KITIMOPC4
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kitimop Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 30-11-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
KITIMOPC3
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kitimop Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 30-11-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
KITIMOPC2
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thế giới balô]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 750K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 750K
TGBL657
COPY MÃ
KM
COUPON
[Siêu thị xe trẻ em]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K
Hạn dùng: 28-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K
AMAGIAM15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hồng Hạnh Mobile]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 8 triệu
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 8 triệu
CPHH50K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hồng Hạnh Mobile]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu
CPHH100K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hồng Hạnh Mobile]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
MGIAM20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Godaptsunny]-Giảm 47K cho đơn hàng từ 518K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 47K cho đơn hàng từ 518K
SUNNY47
COPY MÃ
KM
COUPON
[Godaptsunny]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K
SUN20N
COPY MÃ
KM
COUPON
[Godaptsunny]-Giảm 59K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 59K cho đơn hàng từ 1 triệu
SUNNY59K
COPY MÃ
KM
COUPON
[HỆ THỐNG ĐỒ DA HT NEO]-Giảm 25K cho đơn hàng từ 575K
Hạn dùng: 30-06-2028
Ngành hàng: Other
Giảm 25K cho đơn hàng từ 575K
MAGIAG25NG
COPY MÃ
KM
COUPON
[Yingduoduo]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 899K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 899K
YDD104
COPY MÃ
KM
COUPON
[Yingduoduo]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K
YDD103
COPY MÃ
KM
COUPON
[Yingduoduo]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
YDD102
COPY MÃ
KM
COUPON
[Yingduoduo]-Giảm 15% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K
YDD101
COPY MÃ
KM
COUPON
[MOKOEZ]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 899K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 899K
MK104
COPY MÃ
KM
COUPON
[MOKOEZ]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K
MK103
COPY MÃ
KM
COUPON
[M RRA Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
MRT0120
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hitech07]-Giảm 5
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 5
G5D399
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shalla]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 04-09-2027
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
BG540
COPY MÃ
KM
COUPON
[Công Nghệ July]-Giảm 8K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 8K cho đơn hàng từ 799K
G8D799
COPY MÃ
KM
COUPON
[VIETQUANGSPORT]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu
GFDHJJJJH
COPY MÃ
KM
COUPON
[Baotramstore]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 01-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
XUAN202
COPY MÃ
KM
COUPON
[THÊ GIƠI BALO 2]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 600K
Hạn dùng: 30-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 600K
TGBL675
COPY MÃ
KM
COUPON
[Balonation]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 290K
Hạn dùng: 30-09-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 290K
NATION9K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vikicare Shop]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 990K
Hạn dùng: 30-09-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 990K
KY08IP1B4G
COPY MÃ
KM
COUPON
[DEVO SHOP]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 249K
Hạn dùng: 31-10-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 249K
DEVO029
COPY MÃ
KM
COUPON
[nolulu shop]-Giảm 120K cho đơn hàng từ 4 triệu
Hạn dùng: 13-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 120K cho đơn hàng từ 4 triệu
NOLU120
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kun Miu Plus Now]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 600K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 600K
KM10K5
COPY MÃ
KM
COUPON
[Family Camping]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 389K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 389K
15KMGGM
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thanh Trúc Store19]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
G10KCHO399
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP PHỤ KIỆN VÀ CHĂM SÓC Ô TÔ]-Giảm 12K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 30-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 12K cho đơn hàng từ 499K
TVVN12K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vando Official Store]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1
TH9100K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vando Official Store]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K
TH950K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Linhkiensgstore]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 270K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 270K
B90ST
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS Flagship Store]-Giảm 40K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 40K cho đơn hàng từ 699K
C5SDWQXOHZ
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hannii Bedding]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 689K
Hạn dùng: 31-08-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 689K
DSFSAFA
COPY MÃ
KM
COUPON
[TOPBAG Vali Balo Túi]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 31-08-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
TOPBAG5
COPY MÃ
KM
COUPON
[TOPBAG Vali Balo Túi]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-08-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
TOPBAG2
COPY MÃ
KM
COUPON
[HuyHoang Camera]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 15-08-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K
SPLENDOR
COPY MÃ
KM
COUPON
[MrsTruongShop]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 26-07-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
TUOI10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[DONA Thời Trang]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 29-08-2043
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 699K
DONA50
COPY MÃ
KM
COUPON
[DONA Thời Trang]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 29-06-2041
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K
DONA30
COPY MÃ
KM
COUPON
[Balonation]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K
Hạn dùng: 31-12-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K
NATIONS20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop Long Tuấn]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K
3OJ4UIXKPF
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop Long Tuấn]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K
8JBXDCIF4H
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop Long Tuấn]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
4EA35W68S5
COPY MÃ
KM
COUPON
[MOKOEZ]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
MK102
COPY MÃ
KM
COUPON
[MOKOEZ]-Giảm 15% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K
MK101
COPY MÃ
KM
COUPON
[MÁY TÍNH QUANG MINH]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 01-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
GAM20K19
COPY MÃ
KM
COUPON
[MÁY TÍNH QUANG MINH]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 990K
Hạn dùng: 01-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 990K
GIAM10K990
COPY MÃ
KM
COUPON
[linhkien1984]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 31-08-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
0XLPA7884Z
COPY MÃ
KM
COUPON
[linhkien1984]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 663K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 663K
TS3011
COPY MÃ
KM
COUPON
[linhkien1984]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
LINHKIEN04
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tuấn Yến HCM]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 4 triệu
Hạn dùng: 01-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 4 triệu
1ARRYGXQKE
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tuấn Yến HCM]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 3 triệu
Hạn dùng: 01-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 3 triệu
WVG28B3D2E
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tuấn Yến HCM]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 01-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1
UZ9QFKN1LL
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hitech07]-Giảm 6K cho đơn hàng từ 529K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 6K cho đơn hàng từ 529K
G6D529
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hitech07]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 799K
G7D799
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP BELTO]-Giảm 45K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 03-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 45K cho đơn hàng từ 1
45KMQ
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP BELTO]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 999K
Hạn dùng: 03-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 35K cho đơn hàng từ 999K
35KMQ
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP BELTO]-Giảm 25K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 03-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 25K cho đơn hàng từ 499K
25KMQ
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP BELTO]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 03-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
10KKHMQ
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP BELTO]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K
Hạn dùng: 03-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K
10MQK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Danido Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 449K
Hạn dùng: 30-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 449K
DANI15KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Family Camping]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 30-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 350K
VFGHBN
COPY MÃ
KM
COUPON
[EROSSKA VIETNAM]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
ERKA50K
COPY MÃ
KM
COUPON
[EROSSKA VIETNAM]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K
ERKA30K
COPY MÃ
KM
COUPON
[EROSSKA VIETNAM]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 250K
ERKA20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[NeO Store]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 30-06-2030
Ngành hàng: Other
Giảm 35K cho đơn hàng từ 1
MGIG35NG
COPY MÃ
KM
COUPON
[Luxury NB]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
LUXU122023
COPY MÃ
KM
COUPON
[BƯỞI LONG THUẬN]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K
LONGT
COPY MÃ
KM
COUPON
[TOYSHOUSE Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
THS20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thực Phẩm Kiến An]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 400K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 400K
KIENAN10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thời Trang Lados]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
09012401
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thời Trang Lados]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
090124
COPY MÃ
KM
COUPON
[Siêu thị xe trẻ em]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 28-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
GIAMGIA01K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mohinh Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 179K
Hạn dùng: 30-08-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 179K
MHINH
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bảo Thanh Watch]-Giảm 10K
Hạn dùng: 30-11-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K
KM10K2
COPY MÃ
KM
COUPON
[GOTI Official Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 439K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 439K
GOTI_15
COPY MÃ
KM
COUPON
[GOTI Official Store]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 279K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 279K
GOTI_7
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hương Shoes]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
SHOPXIN10
COPY MÃ
KM
COUPON
[EzLife Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 610K
Hạn dùng: 30-06-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 610K
TRETTT
COPY MÃ
KM
COUPON
[TOYSHOUSE Official Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 1
THS15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[TOYSHOUSE Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
THS10KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[TOYSHOUSE Official Store]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 700K
THS7K
COPY MÃ
KM
COUPON
[juno sofa]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu
Hạn dùng: 05-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu
6C074VYFUU
COPY MÃ
KM
COUPON
[Queen Store NB]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
LUXURY1093
COPY MÃ
KM
COUPON
[Cỏ Cây Hoa Lá Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 30-04-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
JJTKEWQ
COPY MÃ
KM
COUPON
[Booster - Gian Hàng Chính Hãng]-Giảm 30K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K
BOS30
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tiệm Tạp Hóa Bà Bu]-Giảm 10% tối đa 80K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 80K
BABU10
COPY MÃ
KM
COUPON
[VI TÍNH NAM TRUNG HẢI]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
NTH347
COPY MÃ
KM
COUPON
[juno sofa]-Giảm 19K cho đơn hàng từ 890K
Hạn dùng: 31-10-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 19K cho đơn hàng từ 890K
GNML100
COPY MÃ
KM
COUPON
[Nông trại Cầu Đất]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 30-09-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
DLFV10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Siêu Thị Thiên Nhiên]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 200K
GIAM30K4T4
COPY MÃ
KM
COUPON
[Siêu Thị Thiên Nhiên]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 26-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
SEAGAME30
COPY MÃ
KM
COUPON
[Siêu Thị Thiên Nhiên]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 290K
Hạn dùng: 27-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 290K
SEAGAME20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Siêu Thị Thiên Nhiên]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 180K
Hạn dùng: 19-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 180K
SEAGAME15
COPY MÃ
KM
COUPON
[PHỤ KIỆN ÔTÔ THÀNH PHÁT]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 349K
Hạn dùng: 31-08-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 349K
PKTP20K1
COPY MÃ
KM
COUPON
[thoitrangthienphucunisex]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 280K
Hạn dùng: 14-08-2030
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 280K
SKLZNXM
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop 24719]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 30-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 1
SHOP015K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop 24719]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 30-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K
SHOP010K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phukien360]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 30-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 1
SHOPPK15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phukien360]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 30-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 799K
SHOPPK10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[DONA Thời Trang]-Giảm 11% tối đa 22K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 31-03-2042
Ngành hàng: Other
Giảm 11% tối đa 22K cho đơn hàng từ 200K
DONAFLR22
COPY MÃ
KM
COUPON
[AHABOOKS]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 29-03-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
AHA20KA
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phương Đông Books]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 550K
Hạn dùng: 31-05-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 550K
PD10A
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phương Đông Books]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
PD20A
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Phát Tài]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 31-03-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
DPT20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Phát Tài]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 900K
Hạn dùng: 31-03-2031
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 900K
DPT12
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHELL OFFICIAL STORE]-Giảm 10% tối đa 35K cho đơn hàng từ 349K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 35K cho đơn hàng từ 349K
JSXYB86CYX
COPY MÃ
KM
COUPON
[FSMART STORE]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 329K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 329K
FSMART20M
COPY MÃ
KM
COUPON
[FSMART STORE]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 209K
Hạn dùng: 30-06-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 209K
FSMART10M
COPY MÃ
KM
COUPON
[Điện Tử Minh Nhật]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-07-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
SPM2023
COPY MÃ
KM
COUPON
[Moissanite]-Giảm 10% tối đa 100K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 100K
12346791
COPY MÃ
KM
COUPON
[Jzo Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 30-04-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K
JBGG304
COPY MÃ
KM
COUPON
[Điện Tử Minh Nhật]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 31-12-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
KHMMN
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 31-01-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
30KSALE
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 17-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
HIMI10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 30-11-2035
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
DNS003
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 30-11-2033
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
DNS002
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 04-12-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
HIMI50K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Sáng Tạo 88]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 23-10-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
GG10KVND
COPY MÃ

Theo dõi và cập nhật nhanh những mã giảm giá Tiki hấp dẫn cho mọi mặt hàng trong tháng 3/2022. Để việc sắm sửa trong những ngày “bình thường mới” được trọn vẹn và ý nghĩa hơn nhé.

Mã giảm giá Tiki là gì?

Mã giảm giá Tiki hay còn gọi là voucher, coupon là loại mã được viết dưới dạng các ký tự số và chữ, tương tự như mã giảm giá Shopee, mã giảm giá Lazada hay mã giảm giá Sendo. Khi cần sử dụng đến, người mua hàng chỉ việc copy mã giảm đã có sẵn rồi dán vào mục nhập mã voucher là được. Việc sử dụng những mã này sẽ giúp khách hàng hưởng được nhiều chiết khấu hấp dẫn, tiết kiệm khá nhiều tiền và mua được giá tốt hơn khi shopping trên Tiki.

Mã Giảm Giá Tiki Là Gì?

Mã Giảm Giá Tiki Là Loại Mã Được Viết Dưới Dạng Các Ký Tự Số Và Chữ

Hiện nay, sàn thương mại điện tử Tiki có khá nhiều loại mã giảm giá Tiki có thể kể đến như: mã giảm %, mã giảm giá tối thiểu, mã hoàn tiền, mã miễn phí vận chuyển,… Tùy theo nhu cầu sử dụng, mà loại mã áp dụng mỗi người cũng sẽ khác nhau.

Cách lấy mã giảm giá Tiki

1. Lấy trực tiếp trên website Tiki.vn

Để lấy được các mã giảm giá Tiki hấp dẫn, bạn có thể vào trực tiếp trang website của Tiki tại: https://tiki.vn/khuyen-mai/ma-giam-gia. Ở đây, hệ thống kỹ thuật của Tiki sẽ cập nhật thường xuyên, đầy đủ các loại voucher, mã giảm giá cho mọi mặt hàng được bán trên sàn Tiki hoàn toàn miễn phí.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Tiki

2. Lấy trên trang bán sản phẩm của Tiki

Để lấy được mã giảm giá của Tiki trên trang bán sản phẩm, bạn hãy vào mục khuyến mãi hot và ưu đãi đối tác. Tại đây hệ thống sẽ cập nhật các loại mã giảm giá cho hầu hết mọi ngành hàng, với nhiều mức chiết khấu khác nhau. Người mua chỉ việc vào chọn loại mã phù hợp, lưu mã về rồi dán vào mục nhập mã giảm giá là được.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Trang Sản Phẩm

3. Lấy trên website Review Chuẩn

 • Bước 1: Truy cập website Reviewchuan.vn, chọn sản phẩm cần mua rồi nhấp vào. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang giao diện web Tiki/ứng dụng Tiki

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Review Chuẩn 1

 • Bước 2: Nhấp vào mục mã giảm giá Tiki, tìm loại mã phù hợp rồi chọn lưu mã hoặc copy

Cach Lay Ma Giam Gia Tiki Tren Reviewchuan 2

 • Bước 3: Lướt xuống chọn mua hàng, paste mã vừa lưu vào ô nhập mã giảm giá rồi nhấn áp dụng
 • Bước 4: Chọn phương thức giao hàng, thanh toán, rồi nhấp vào ô tiến hành đặt hàng là xong

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Review Chuẩn 3

4. Tìm trên các Group chia sẻ khuyến mãi

Hãy tham gia những hội nhóm chuyên săn mã giảm giá uy tín như trên facebook như: Hội săn deal, Hội săn mã giảm giá, mã giảm giá,… Sau đó, tích cực tương tác, theo dõi thường xuyên để nhận được thông báo hoặc tin nhắn qua messenger tự động từ Admin. Để nhận được những mã giảm giá Tiki hấp dẫn, phù hợp với mặt hàng bạn đang muốn mua.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Hội Nhóm

Hoặc bạn cũng có thể chat trực tiếp với admin của group để hỏi về loại mã dành cho sản phẩm bạn cần mua. Sau khoảng 10 – 15 phút, Admin sẽ rep tin nhắn và gợi ý cho bạn một vài mã giảm giá Tiki tốt để bạn lựa chọn. Khi đó bạn chỉ việc lấy mã và mua sắm thôi.

Các loại mã giảm giá Tiki đang được áp dụng

 • Mã giảm giá Tiki 20K cho khách hàng mới có tổng hóa đơn từ 99K: TIKILAMQUEN
 • Mã giảm giá 20K toàn bộ sản phẩm cho khách hàng mới có hóa đơn từ 99K: TIKILAMQUEN
 • Mã giảm 50K cho khách hàng mới khi mua TikiNGON với hóa đơn từ 149K: TNNEWJAN50K
 • Mã giảm 50K TikiNGON cho đơn từ 399K: TKNJAN50
 • Mã giảm 40K TikiNGON cho đơn từ 349K: TKNJAN40

Các Loại Mã Giảm Giá Tiki

 • Mã giảm giá Tiki 30K TikiNGON cho đơn từ 299K: TKNJAN30
 • Mã giảm 30K TikiNGON cho đơn từ 199K: TKNJAN20
 • Mã giảm 15K cho mọi mặt hàng có hóa đơn từ 199K: T1FM15
 • Mã giảm giá 35K cho mọi sản phẩm khi thanh toán qua ví Moca có hóa đơn từ 130K: MOCANEW2135
 • Mã giảm giá tiki khi mua lần đầu trên app trị giá 30K khi thanh toán qua MOMO có đơn từ 99K: MOMONEW2130

Mã Giảm Giá Tiki

 • Mã giảm 20K toàn sàn khi thanh toán qua MOMO cho hóa đơn từ 299K: MOMO2120
 • Mã giảm giá Tiki trị giá 10K khi thanh toán qua MOMO cho đơn 59K: 2110
 • Mã giảm 150K khi thanh toán qua app TP bank cho đơn từ 800K
 • Mã giảm 40K cho ngành thời trang hóa đơn từ 199K: XOMSANSALESFD40K
 • Mã giảm giá Tiki khung giờ 9H trị giá 100K khi thanh toán qua thẻ quốc tế Vietcombank cho hóa đơn từ 1TR
 • Mã giảm 10% cho ngành hàng Điện tử – Công nghệ , giảm tối đa 50K cho đơn từ 0Đ: XOMSANSALEITC10

Tiki Mã Giảm Giá

 • Mã giảm FREESHIP 20K cho đơn 0Đ: XOMSSFSTKBD
 • Mã FREESHIP 30K  toàn sàn: TIKI12TUOI
 • Mã giảm giá Tiki FREESHIP 30K cho TikiNGON: TKNFS1

Một số “từ khóa” cần biết khi tìm Tiki mã giảm giá

 • Mã giảm giá, voucher: Là loại mã được viết dưới dạng ký tự, được sử dụng để giảm một khoản nhỏ chi phí cho khách hàng khi mua hàng
 • Điều kiện áp mã: Mỗi loại mã sẽ có kèm theo một vài điều kiện, nếu đáp ứng được khách hàng sẽ áp dụng được mã vào đơn hàng muốn mua. Một số điều kiện có thể kể đến như: Đơn tối thiểu từ, dành cho khách mới, khi thanh toán theo phương thức ngân hàng,…
Luu Y Khi Tim Kiem Ma Giam Gia

Một Số “Từ Khóa” Cần Biết Khi Tìm Tiki Mã Giảm Giá

 • Giá trị của mã giảm giá Tiki: Mỗi một mã giảm giá sẽ có một mức giảm, chiết khấu nhất định. Chẳng hạn như giảm 5%, 10%, 10K, 20K, 30K,…
 • Hạn sử dụng mã giảm giá: Tương tự như những mã giảm giá từ các sàn thương mại điện tử khác, mỗi mã giảm giá Tiki cũng có thời gian dùng nhất định. Do đó, người mua cần phải sử dụng mã sớm, trước khi mã hết hạn.

Kinh nghiệm sử dụng mã giảm giá và mua hàng trên Tiki

 • Bạn nên bỏ chút thời gian để tìm các loại mã giảm giá phù hợp, để việc mua sắm trên Tiki được tiện lợi và tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ
 • Nếu không vội mua sắm, người mua hãy đợi đến những dịp sale lớn hàng tháng do Tiki tổ chức chẳng hạn như 9/9, 12/12, sinh nhật,… Để có thể mua được nhiều mặt hàng có giá hấp dẫn hơn
Kinh Nghiệm Sử Dụng Mã Giảm Giá

Kinh Nghiệm Sử Dụng Mã Giảm Giá Tiki

 • Chỉ nên mua hàng hóa ở các gian hàng có lượt đánh giá tốt, để tránh mua phải hàng kém chất lượng

Thông tin thêm

1. Giới thiệu về Tiki

Tiki (từ viết tắt của Tìm Kiếm và Tiết kiệm) là tên của một trang thương mại điện tử lớn hàng đầu tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Tiki được thành lập vào tháng 3 năm 2010, do ông Trần Ngọc Thái Sơn tốt nghiệp thạc sĩ ngành thương mại điện tử Đại học New South Wales thành lập.  Với ngành hàng kinh doanh đầu tiên đó là bán sách tiếng Anh online. Đến nay Tiki đã trở thành một trang thương mại điện tử lớn, đa ngành với hàng trăm nghìn sản phẩm thuộc 10 ngành hàng. Như: Sách, điện thoại, thiết bị số, đồ gia dụng, nội thất, sức khỏe – làm đẹp, thiết bị văn phòng, đồ chơi, mẹ và bé, thời trang. Các mặt hàng tại sàn Tiki đều đạt chất lượng tốt, đa mẫu mã, đến từ nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Với nhiều chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn, thu hút được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Giới Thiệu Về Tiki

Tiki Là Tên Của Một Trang Thương Mại Điện Tử Lớn Hàng Đầu Tại Việt Nam

 • Địa chỉ: 52 đường Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ: 1900299200
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ chuyển nhận hàng đổi/trả/bảo hành: 367/F370 đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Tân, TP.HCM

2. Nên chọn mua ngành hàng nào trên Tiki?

Sách

Đây là ngành hàng mà Tiki kinh doanh đầu tiên và đến hiện tại vẫn còn đang hoạt động rất tốt. Sở hữu nguyên một hệ sinh thái rất nhiều các loại sách khác nhau, từ sách giáo khoa các cấp, sách tâm lý, sách tham khảo, truyện cổ tích,… Rất bổ ích và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng.

Mẹ và bé

Ngành hàng này sẽ cung cấp các loại đồ sơ sinh cho bé trai, bé gái như: máy hâm sữa, quần áo, bỉm, giường ngủ cho bé, ghế rung. Và quần áo bầu, các thực phẩm chức năng, vitamin cho bà bầu. Với chất lượng vô cùng tốt, an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé.

Ngành Hàng Tiki Mẹ-Bé

Đồ điện gia dụng

Đây cũng là một ngành hàng rất được nhiều khách hàng Việt tin tưởng và mua sắm rất nhiều. Với vô vàn các mặt hàng gia dụng, tiêu biểu như: nồi cơm điện mini, tủ lạnh mini, máy lạnh di động mini, lò nướng, máy giặt, tivi, nồi chiên không dầu,…

Sức khỏe làm đẹp

Tiki hiện đang một sàn thương mại điện tử chuyên cấp rất nhiều mặt hàng sức khỏe làm đẹp chất lượng. Từ nhiều thương hiệu lớn, có nguồn gốc rõ ràng, cùng với giá cả vô cùng hợp lý cho nhiều chị em phụ nữ thích đồ mỹ phẩm. Một số sản phẩm có thể kể đến như: Sữa rửa mặt nam, sữa rửa mặt Innisfree, sữa rửa mặt Cetaphil, Cerave, kem dưỡng trắng da, kem tẩy tế bào chết da mặt,….

Ngành Hàng Tiki Sức Khỏe Làm Đẹp

Nhà cửa – Nội thất

Hiện nay, ngành hàng này trên Tiki rất đa dạng, với nhiều mức giá ưu đãi thích hợp khả năng chi trả của đông đảo khách hàng. Tiêu biểu như: bàn ăn tròn gỗ, kệ tivi, tủ quần áo vải, bàn học thông minh, sofa góc mini, đèn bàn ăn,… Đối với các khách hàng tại TP.HCM sản phẩm sau khi đặt sẽ được các shipper Tiki trực tiếp giao đến tận nhà. Giúp chị em tiết kiệm thời gian và không cần phải di chuyển nhiều.

3. Các chính sách giao và đổi trả hàng của Tiki

Trang bán hàng điện tử Tiki sẽ miễn phí tiền vận chuyển cho hóa đơn từ 150K, áp dụng cho các khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Riêng với các tỉnh thành còn lại, mã giảm giá Tiki vận chuyển sẽ được áp dụng cho đơn hàng từ 250K. Với hai đơn vị giao hàng đó là giao hàng tiêu chuẩn với thời gian giao dao động từ 3 ngày đến 1 tuần. Và đơn vị giao hàng TikiNow với thời gian giao rất nhanh chóng, chỉ mất tầm 2 – 3 tiếng.

Chính Sách Giao Và Đổi Trả Hàng Của Tiki

Chính Sách Giao Và Đổi Trả Hàng Của Tiki

Trước khi thanh toán đơn hàng, Tiki cho phép người mua kiểm tra hàng xem có đúng với mẫu đã đặt và đủ số lượng hay chưa. Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, tránh trường hợp nhận phải hàng sai mẫu, không đúng số lượng đã đặt. Trong trường hợp hàng nhận có vấn đề như lỗi, không đúng như mẫu hoặc không thích thì bạn được quyền trả lại hàng ngay. Đối với các mặt hàng điện tử, khách hàng có thời gian tối đa là 7 ngày để đổi trả miễn phí, nếu sản phẩm có vấn đề lỗi do nhà sản xuất.

Review chuẩn vừa chia sẻ đến các bạn đọc những thông tin vô cùng hữu ích về các mã giảm giá Tiki, cũng như các lưu ý cần quan tâm khi mua sắm. Hy vọng khi đọc xong bài viết này bạn sẽ có được những cách mua sắm thông minh. Giúp bạn chọn lựa được những sản phẩm tốt và tiết kiệm được nhiều chi phí khi mua sắm online trên Tiki.

 Icon Coupon

Deal Hot

Vector

DANH SÁCH COUPON


Mới nhất
Deal hot
Dùng nhiều
Thời gian còn lại

Đang cập nhật


Trên trang

Đang cập nhật


Trên trang

ReviewChuẩn.VN website review sản phẩm
Logo