1001 Mã giảm giá Tiki, Voucher tháng 4-2022 mới update

KM
COUPON
[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 31-01-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
30KSALE
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đồ Gia Dụng 101]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
MGGIA20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-01-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
10KDOCAU
COPY MÃ
KM
COUPON
[Giày Huy Hoàng]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 31-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
H10K199K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tổng Kho Ổ Cứng]-Giảm 14K cho đơn hàng từ 614K
Hạn dùng: 07-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 14K cho đơn hàng từ 614K
TONG614K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chất Store 247]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 190K
Hạn dùng: 17-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 190K
CVEEE1
COPY MÃ
KM
COUPON
[DunCan97]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 03-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 2 triệu
ABCE1997
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K
Hạn dùng: 31-01-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K
20KSALE
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đồ Câu Khánh Phương]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 01-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
KPLY10
COPY MÃ
KM
COUPON
[DunCan97]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 30-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
LOVE3000
COPY MÃ
KM
COUPON
[Cún Borammy 108]-Giảm 10% tối đa 35K cho đơn hàng từ 119K
Hạn dùng: 05-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 35K cho đơn hàng từ 119K
CUNBRM
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 17-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
HIMI10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 30-11-2035
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
DNS003
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 30-11-2033
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
DNS002
COPY MÃ
KM
COUPON
[Góc Bếp Bà Béo]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 500K
GOCB15
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vstore]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2
Hạn dùng: 20-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2
20K2650
COPY MÃ
KM
COUPON
[Nhà Vớ MHL]-Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 99K
MHL1010K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Nhà Vớ MHL]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 50K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 50K
MHL1K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Túi xách Mirror Towers]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 01-01-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
MIN200
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
ZAV20KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 290K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 290K
ZAV10KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K
ZAV50KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 4% tối đa 15K cho đơn hàng từ 179K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 4% tối đa 15K cho đơn hàng từ 179K
MOIGIA0822
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 159K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 159K
MOIGIA0322
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 149K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 149K
MOIGIA0622
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 179K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 179K
MOIGIA0522
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 169K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 169K
MOIGIA0422
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K
MOIGIA0722
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop Thời Trang Kent]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K
SKENT5K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop Thời Trang Kent]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
SKENT10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Balanha2020]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 130K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 130K
BALANHA5
COPY MÃ
KM
COUPON
[Balanha2020]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1
LUCKY100
COPY MÃ
KM
COUPON
[Balanha2020]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K
MAYMAN50
COPY MÃ
KM
COUPON
[Balanha2020]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
BALANHA10
COPY MÃ
KM
COUPON
[GenG Clothes]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 31-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
GENG3
COPY MÃ
KM
COUPON
[THỜI TRANG ROSARA]-Giảm 20% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 01-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K
TIKIROS199
COPY MÃ
KM
COUPON
[THỜI TRANG ROSARA]-Giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng từ 110K
Hạn dùng: 09-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng từ 110K
TIKIROS110
COPY MÃ
KM
COUPON
[ANH KHUE WATCH]-Giảm 15K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K
SYLVIE0222
COPY MÃ
KM
COUPON
[Giày dép nữ TK]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 180K
Hạn dùng: 20-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 180K
GIAMGIA7K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 04-12-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
HIMI50K
COPY MÃ
KM
COUPON
[BALO VIP STORE]-Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K
Hạn dùng: 01-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K
SHOPSALE10
COPY MÃ
KM
COUPON
[MINSU Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
MIN10D
COPY MÃ
KM
COUPON
[MINSU Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
MIN20D
COPY MÃ
KM
COUPON
[MINSU Official Store]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 400K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 35K cho đơn hàng từ 400K
MIN35D
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kho nội y nam nữ]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K
10KCHOBAN
COPY MÃ
KM
COUPON
[MIKY STORE]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 08-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
10KMIKY
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZoZo Unisex]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
10KZOZO
COPY MÃ
KM
COUPON
[Desirestore]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 15-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
DESIRE10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thiết bị âm thanh KaKa]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 2 triệu
54892
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hoi An Theme Park]-Giảm 22%
Hạn dùng: 20-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 22%
COMBOKUHA
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hoi An Theme Park]-Giảm 35%
Hạn dùng: 20-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 35%
KUHA2022
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tapestrygo]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 99K
2022217
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tổng Kho Trà Bình]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
TB1KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tổng Kho Trà Bình]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K
TB500
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tổng Kho Trà Bình]-Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 100K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 100K
TB100
COPY MÃ
KM
COUPON
[Lylylorem]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K
LYL202022
COPY MÃ
KM
COUPON
[Pi Stores]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K
KHMH699K
COPY MÃ
KM
COUPON
[TLP Food]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 599K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 599K
TLPF10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[GUfoods]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 24-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 35K cho đơn hàng từ 399K
GUFOODS35
COPY MÃ
KM
COUPON
[Minh Hạnh 3105]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 129K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 129K
MH07K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Luna Funiture]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 27-02-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K
SN332
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mũ Bảo Hiểm Độc Shop]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
MBHDHN10K3
COPY MÃ
KM
COUPON
[Sáng Tạo 88]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 23-10-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
GG10KVND
COPY MÃ
KM
COUPON
[VinBuy]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 198K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 198K
VINBUY9
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thực Phẩm Nhanh]-Giảm 5% cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5% cho đơn hàng từ 350K
2022TPN5
COPY MÃ
KM
COUPON
[Doka Food]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 24-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K
GIAM20ALL
COPY MÃ
KM
COUPON
[Xưởng Gấu Bông BiBi]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 25-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1
TL26011
COPY MÃ
KM
COUPON
[Xưởng Gấu Bông BiBi]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 950K
Hạn dùng: 25-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 950K
TL2611
COPY MÃ
KM
COUPON
[Xưởng Gấu Bông BiBi]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 390K
Hạn dùng: 25-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 390K
T2611
COPY MÃ
KM
COUPON
[Xưởng Gấu Bông BiBi]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 590K
Hạn dùng: 25-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 590K
T26011
COPY MÃ
KM
COUPON
[Aikimo]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 28-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
A150K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Aikimo]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 31-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K
AI99K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Aikimo]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
A300K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mega mart1]-Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K
Hạn dùng: 06-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K
MEGALOVE99
COPY MÃ
KM
COUPON
[Danido Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 14-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K
1B1B11
COPY MÃ
KM
COUPON
[Honda Ủy Nhiệm Bình Dương]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu
BDHV100K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Honda Ủy Nhiệm HCM]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu
HHHV100K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Honda Ủy Nhiệm Hà Nội]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu
MBHV100K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vua Xe Đạp]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu
VXD100
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vua Xe Đạp]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
VXD50GIANT
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đồ Thông Minh Trẻ Việt]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 390K
Hạn dùng: 30-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 390K
TV20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[KING OF TOYS]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 15-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
KING11K
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHOP NHẬT 247]-Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 299K
SN2472022
COPY MÃ
KM
COUPON
[Jupiterfriendly]-Giảm 2% cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 2% cho đơn hàng từ 799K
JPFRIENDLY
COPY MÃ
KM
COUPON
[Youlose]-Giảm 6% tối đa 18K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 6% tối đa 18K cho đơn hàng từ 300K
DOCAU6
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hexagon]-Giảm 13K cho đơn hàng từ 920K
Hạn dùng: 17-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 13K cho đơn hàng từ 920K
FOLLOWER13
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hexagon]-Giảm 12K cho đơn hàng từ 650K
Hạn dùng: 17-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 12K cho đơn hàng từ 650K
FOLLOWER12
COPY MÃ
KM
COUPON
[KingTech Official Store]-Giảm 50K
Hạn dùng: 12-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 50K
KS460KI
COPY MÃ
KM
COUPON
[Puritans Pride Store]-Giảm 200K cho đơn hàng từ 2
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 200K cho đơn hàng từ 2
GIIFT200K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Puritans Pride Store]-Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K
VCTET70
COPY MÃ
KM
COUPON
[Puritans Pride Store]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 500K
VCTET30
COPY MÃ
KM
COUPON
[ABG Machine]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K
KHM699K
COPY MÃ
KM
COUPON
[ABG Machine]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 30-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
KHM399K
COPY MÃ
KM
COUPON
[juno sofa]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 5
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 5
SOFAJUNO59
COPY MÃ
KM
COUPON
[juno sofa]-Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu
JUNOSF500K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đồ Gia Dụng 101]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 3 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 3 triệu
MGGIA30K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Cặp sách đi học]-Giảm 8K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 03-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 8K cho đơn hàng từ 299K
NHAT2022
COPY MÃ
KM
COUPON
[Furiin Stationery]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
FURIIN10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Furiin Stationery]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K
FURIIN15
COPY MÃ
KM
COUPON
[Cửa Hàng Đồ Da Công Sở]-Giảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu
GENCE_200K
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZERDIO]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 19-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
ZERRDIO10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[MINHSTORE Thời Trang Nam]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 21-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K
GFHFH
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZERDIO]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 19-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K
ZERDIO15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Lù Sneaker]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 01-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
LUFF01
COPY MÃ
KM
COUPON
[Trang trí nội thất Certohome]-Giảm 200K cho đơn hàng từ 5 triệu
Hạn dùng: 31-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 200K cho đơn hàng từ 5 triệu
DECOR200K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Aulis]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 249K
Hạn dùng: 01-12-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 249K
AULIS10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[CINZELA Store]-Giảm 25K cho đơn hàng từ 140K
Hạn dùng: 03-11-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 25K cho đơn hàng từ 140K
CZS4554455
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vỏ thẻ nhân viên viền kim loại]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 15-10-2022
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K
THEDEP10
COPY MÃ

Theo dõi và cập nhật nhanh những mã giảm giá Tiki hấp dẫn cho mọi mặt hàng trong tháng 3/2022. Để việc sắm sửa trong những ngày “bình thường mới” được trọn vẹn và ý nghĩa hơn nhé.

Mã giảm giá Tiki là gì?

Mã giảm giá Tiki hay còn gọi là voucher, coupon là loại mã được viết dưới dạng các ký tự số và chữ, tương tự như mã giảm giá Shopee, mã giảm giá Lazada hay mã giảm giá Sendo. Khi cần sử dụng đến, người mua hàng chỉ việc copy mã giảm đã có sẵn rồi dán vào mục nhập mã voucher là được. Việc sử dụng những mã này sẽ giúp khách hàng hưởng được nhiều chiết khấu hấp dẫn, tiết kiệm khá nhiều tiền và mua được giá tốt hơn khi shopping trên Tiki.

Mã Giảm Giá Tiki Là Gì?

Mã Giảm Giá Tiki Là Loại Mã Được Viết Dưới Dạng Các Ký Tự Số Và Chữ

Hiện nay, sàn thương mại điện tử Tiki có khá nhiều loại mã giảm giá Tiki có thể kể đến như: mã giảm %, mã giảm giá tối thiểu, mã hoàn tiền, mã miễn phí vận chuyển,… Tùy theo nhu cầu sử dụng, mà loại mã áp dụng mỗi người cũng sẽ khác nhau.

Cách lấy mã giảm giá Tiki

1. Lấy trực tiếp trên website Tiki.vn

Để lấy được các mã giảm giá Tiki hấp dẫn, bạn có thể vào trực tiếp trang website của Tiki tại: https://tiki.vn/khuyen-mai/ma-giam-gia. Ở đây, hệ thống kỹ thuật của Tiki sẽ cập nhật thường xuyên, đầy đủ các loại voucher, mã giảm giá cho mọi mặt hàng được bán trên sàn Tiki hoàn toàn miễn phí.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Tiki

2. Lấy trên trang bán sản phẩm của Tiki

Để lấy được mã giảm giá của Tiki trên trang bán sản phẩm, bạn hãy vào mục khuyến mãi hot và ưu đãi đối tác. Tại đây hệ thống sẽ cập nhật các loại mã giảm giá cho hầu hết mọi ngành hàng, với nhiều mức chiết khấu khác nhau. Người mua chỉ việc vào chọn loại mã phù hợp, lưu mã về rồi dán vào mục nhập mã giảm giá là được.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Trang Sản Phẩm

3. Lấy trên website Review Chuẩn

 • Bước 1: Truy cập website Reviewchuan.vn, chọn sản phẩm cần mua rồi nhấp vào. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang giao diện web Tiki/ứng dụng Tiki

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Review Chuẩn 1

 • Bước 2: Nhấp vào mục mã giảm giá Tiki, tìm loại mã phù hợp rồi chọn lưu mã hoặc copy

Cach Lay Ma Giam Gia Tiki Tren Reviewchuan 2

 • Bước 3: Lướt xuống chọn mua hàng, paste mã vừa lưu vào ô nhập mã giảm giá rồi nhấn áp dụng
 • Bước 4: Chọn phương thức giao hàng, thanh toán, rồi nhấp vào ô tiến hành đặt hàng là xong

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Review Chuẩn 3

4. Tìm trên các Group chia sẻ khuyến mãi

Hãy tham gia những hội nhóm chuyên săn mã giảm giá uy tín như trên facebook như: Hội săn deal, Hội săn mã giảm giá, mã giảm giá,… Sau đó, tích cực tương tác, theo dõi thường xuyên để nhận được thông báo hoặc tin nhắn qua messenger tự động từ Admin. Để nhận được những mã giảm giá Tiki hấp dẫn, phù hợp với mặt hàng bạn đang muốn mua.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Hội Nhóm

Hoặc bạn cũng có thể chat trực tiếp với admin của group để hỏi về loại mã dành cho sản phẩm bạn cần mua. Sau khoảng 10 – 15 phút, Admin sẽ rep tin nhắn và gợi ý cho bạn một vài mã giảm giá Tiki tốt để bạn lựa chọn. Khi đó bạn chỉ việc lấy mã và mua sắm thôi.

Các loại mã giảm giá Tiki đang được áp dụng

 • Mã giảm giá Tiki 20K cho khách hàng mới có tổng hóa đơn từ 99K: TIKILAMQUEN
 • Mã giảm giá 20K toàn bộ sản phẩm cho khách hàng mới có hóa đơn từ 99K: TIKILAMQUEN
 • Mã giảm 50K cho khách hàng mới khi mua TikiNGON với hóa đơn từ 149K: TNNEWJAN50K
 • Mã giảm 50K TikiNGON cho đơn từ 399K: TKNJAN50
 • Mã giảm 40K TikiNGON cho đơn từ 349K: TKNJAN40

Các Loại Mã Giảm Giá Tiki

 • Mã giảm giá Tiki 30K TikiNGON cho đơn từ 299K: TKNJAN30
 • Mã giảm 30K TikiNGON cho đơn từ 199K: TKNJAN20
 • Mã giảm 15K cho mọi mặt hàng có hóa đơn từ 199K: T1FM15
 • Mã giảm giá 35K cho mọi sản phẩm khi thanh toán qua ví Moca có hóa đơn từ 130K: MOCANEW2135
 • Mã giảm giá tiki khi mua lần đầu trên app trị giá 30K khi thanh toán qua MOMO có đơn từ 99K: MOMONEW2130

Mã Giảm Giá Tiki

 • Mã giảm 20K toàn sàn khi thanh toán qua MOMO cho hóa đơn từ 299K: MOMO2120
 • Mã giảm giá Tiki trị giá 10K khi thanh toán qua MOMO cho đơn 59K: 2110
 • Mã giảm 150K khi thanh toán qua app TP bank cho đơn từ 800K
 • Mã giảm 40K cho ngành thời trang hóa đơn từ 199K: XOMSANSALESFD40K
 • Mã giảm giá Tiki khung giờ 9H trị giá 100K khi thanh toán qua thẻ quốc tế Vietcombank cho hóa đơn từ 1TR
 • Mã giảm 10% cho ngành hàng Điện tử – Công nghệ , giảm tối đa 50K cho đơn từ 0Đ: XOMSANSALEITC10

Tiki Mã Giảm Giá

 • Mã giảm FREESHIP 20K cho đơn 0Đ: XOMSSFSTKBD
 • Mã FREESHIP 30K  toàn sàn: TIKI12TUOI
 • Mã giảm giá Tiki FREESHIP 30K cho TikiNGON: TKNFS1

Một số “từ khóa” cần biết khi tìm Tiki mã giảm giá

 • Mã giảm giá, voucher: Là loại mã được viết dưới dạng ký tự, được sử dụng để giảm một khoản nhỏ chi phí cho khách hàng khi mua hàng
 • Điều kiện áp mã: Mỗi loại mã sẽ có kèm theo một vài điều kiện, nếu đáp ứng được khách hàng sẽ áp dụng được mã vào đơn hàng muốn mua. Một số điều kiện có thể kể đến như: Đơn tối thiểu từ, dành cho khách mới, khi thanh toán theo phương thức ngân hàng,…
Luu Y Khi Tim Kiem Ma Giam Gia

Một Số “Từ Khóa” Cần Biết Khi Tìm Tiki Mã Giảm Giá

 • Giá trị của mã giảm giá Tiki: Mỗi một mã giảm giá sẽ có một mức giảm, chiết khấu nhất định. Chẳng hạn như giảm 5%, 10%, 10K, 20K, 30K,…
 • Hạn sử dụng mã giảm giá: Tương tự như những mã giảm giá từ các sàn thương mại điện tử khác, mỗi mã giảm giá Tiki cũng có thời gian dùng nhất định. Do đó, người mua cần phải sử dụng mã sớm, trước khi mã hết hạn.

Kinh nghiệm sử dụng mã giảm giá và mua hàng trên Tiki

 • Bạn nên bỏ chút thời gian để tìm các loại mã giảm giá phù hợp, để việc mua sắm trên Tiki được tiện lợi và tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ
 • Nếu không vội mua sắm, người mua hãy đợi đến những dịp sale lớn hàng tháng do Tiki tổ chức chẳng hạn như 9/9, 12/12, sinh nhật,… Để có thể mua được nhiều mặt hàng có giá hấp dẫn hơn
Kinh Nghiệm Sử Dụng Mã Giảm Giá

Kinh Nghiệm Sử Dụng Mã Giảm Giá Tiki

 • Chỉ nên mua hàng hóa ở các gian hàng có lượt đánh giá tốt, để tránh mua phải hàng kém chất lượng

Thông tin thêm

1. Giới thiệu về Tiki

Tiki (từ viết tắt của Tìm Kiếm và Tiết kiệm) là tên của một trang thương mại điện tử lớn hàng đầu tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Tiki được thành lập vào tháng 3 năm 2010, do ông Trần Ngọc Thái Sơn tốt nghiệp thạc sĩ ngành thương mại điện tử Đại học New South Wales thành lập.  Với ngành hàng kinh doanh đầu tiên đó là bán sách tiếng Anh online. Đến nay Tiki đã trở thành một trang thương mại điện tử lớn, đa ngành với hàng trăm nghìn sản phẩm thuộc 10 ngành hàng. Như: Sách, điện thoại, thiết bị số, đồ gia dụng, nội thất, sức khỏe – làm đẹp, thiết bị văn phòng, đồ chơi, mẹ và bé, thời trang. Các mặt hàng tại sàn Tiki đều đạt chất lượng tốt, đa mẫu mã, đến từ nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Với nhiều chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn, thu hút được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Giới Thiệu Về Tiki

Tiki Là Tên Của Một Trang Thương Mại Điện Tử Lớn Hàng Đầu Tại Việt Nam

 • Địa chỉ: 52 đường Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ: 1900299200
 • Email: hotro@tiki.vn
 • Địa chỉ chuyển nhận hàng đổi/trả/bảo hành: 367/F370 đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Tân, TP.HCM

2. Nên chọn mua ngành hàng nào trên Tiki?

Sách

Đây là ngành hàng mà Tiki kinh doanh đầu tiên và đến hiện tại vẫn còn đang hoạt động rất tốt. Sở hữu nguyên một hệ sinh thái rất nhiều các loại sách khác nhau, từ sách giáo khoa các cấp, sách tâm lý, sách tham khảo, truyện cổ tích,… Rất bổ ích và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng.

Mẹ và bé

Ngành hàng này sẽ cung cấp các loại đồ sơ sinh cho bé trai, bé gái như: máy hâm sữa, quần áo, bỉm, giường ngủ cho bé, ghế rung. Và quần áo bầu, các thực phẩm chức năng, vitamin cho bà bầu. Với chất lượng vô cùng tốt, an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé.

Ngành Hàng Tiki Mẹ-Bé

Đồ điện gia dụng

Đây cũng là một ngành hàng rất được nhiều khách hàng Việt tin tưởng và mua sắm rất nhiều. Với vô vàn các mặt hàng gia dụng, tiêu biểu như: nồi cơm điện mini, tủ lạnh mini, máy lạnh di động mini, lò nướng, máy giặt, tivi, nồi chiên không dầu,…

Sức khỏe làm đẹp

Tiki hiện đang một sàn thương mại điện tử chuyên cấp rất nhiều mặt hàng sức khỏe làm đẹp chất lượng. Từ nhiều thương hiệu lớn, có nguồn gốc rõ ràng, cùng với giá cả vô cùng hợp lý cho nhiều chị em phụ nữ thích đồ mỹ phẩm. Một số sản phẩm có thể kể đến như: Sữa rửa mặt nam, sữa rửa mặt Innisfree, sữa rửa mặt Cetaphil, Cerave, kem dưỡng trắng da, kem tẩy tế bào chết da mặt,….

Ngành Hàng Tiki Sức Khỏe Làm Đẹp

Nhà cửa – Nội thất

Hiện nay, ngành hàng này trên Tiki rất đa dạng, với nhiều mức giá ưu đãi thích hợp khả năng chi trả của đông đảo khách hàng. Tiêu biểu như: bàn ăn tròn gỗ, kệ tivi, tủ quần áo vải, bàn học thông minh, sofa góc mini, đèn bàn ăn,… Đối với các khách hàng tại TP.HCM sản phẩm sau khi đặt sẽ được các shipper Tiki trực tiếp giao đến tận nhà. Giúp chị em tiết kiệm thời gian và không cần phải di chuyển nhiều.

3. Các chính sách giao và đổi trả hàng của Tiki

Trang bán hàng điện tử Tiki sẽ miễn phí tiền vận chuyển cho hóa đơn từ 150K, áp dụng cho các khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Riêng với các tỉnh thành còn lại, mã giảm giá Tiki vận chuyển sẽ được áp dụng cho đơn hàng từ 250K. Với hai đơn vị giao hàng đó là giao hàng tiêu chuẩn với thời gian giao dao động từ 3 ngày đến 1 tuần. Và đơn vị giao hàng TikiNow với thời gian giao rất nhanh chóng, chỉ mất tầm 2 – 3 tiếng.

Chính Sách Giao Và Đổi Trả Hàng Của Tiki

Chính Sách Giao Và Đổi Trả Hàng Của Tiki

Trước khi thanh toán đơn hàng, Tiki cho phép người mua kiểm tra hàng xem có đúng với mẫu đã đặt và đủ số lượng hay chưa. Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, tránh trường hợp nhận phải hàng sai mẫu, không đúng số lượng đã đặt. Trong trường hợp hàng nhận có vấn đề như lỗi, không đúng như mẫu hoặc không thích thì bạn được quyền trả lại hàng ngay. Đối với các mặt hàng điện tử, khách hàng có thời gian tối đa là 7 ngày để đổi trả miễn phí, nếu sản phẩm có vấn đề lỗi do nhà sản xuất.

Review chuẩn vừa chia sẻ đến các bạn đọc những thông tin vô cùng hữu ích về các mã giảm giá Tiki, cũng như các lưu ý cần quan tâm khi mua sắm. Hy vọng khi đọc xong bài viết này bạn sẽ có được những cách mua sắm thông minh. Giúp bạn chọn lựa được những sản phẩm tốt và tiết kiệm được nhiều chi phí khi mua sắm online trên Tiki.

 Icon Coupon

Deal Hot

Vector

DANH SÁCH COUPON


Mới nhất
Deal hot
Dùng nhiều
Thời gian còn lại

Đang cập nhật


Trên trang

Đang cập nhật


Trên trang

ReviewChuẩn.VN website review sản phẩm
Logo