1001 Mã giảm giá Tiki, Voucher tháng 4-2022 mới update

KM
COUPON
[Dược Liệu Thiên Vương]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
ADS199
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thực Phẩm Kiến An]-Giảm 7% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 7% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K
KIENANT2
COPY MÃ
KM
COUPON
[Olivo Official Store]-Giảm 74K cho đơn hàng từ 2
Hạn dùng: 10-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 74K cho đơn hàng từ 2
OLIVO74KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Midimori Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 50K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 50K
MDR10X
COPY MÃ
KM
COUPON
[DAN FRESH]-Giảm 30K
Hạn dùng: 30-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K
VUIVE23
COPY MÃ
KM
COUPON
[OEM Distributes]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 345K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 345K
TIKI1OOFF
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chanh House]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 01-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
CHANHGG10
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chanh House]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 01-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K
HOUSE20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chanh House]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K
Hạn dùng: 01-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K
CHGG500
COPY MÃ
KM
COUPON
[CHERRY GIFT SHOP 01]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 30-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K
CHERRY012
COPY MÃ
KM
COUPON
[Vietstore24h]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 01-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
VTKM10
COPY MÃ
KM
COUPON
[Olivo Official Store]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 3
Hạn dùng: 10-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 3
OLIVO100KR
COPY MÃ
KM
COUPON
[Olivo Official Store]-Giảm 210K cho đơn hàng từ 7 triệu
Hạn dùng: 10-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 210K cho đơn hàng từ 7 triệu
OLIVO210KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Olivo Official Store]-Giảm 95K cho đơn hàng từ 3
Hạn dùng: 10-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 95K cho đơn hàng từ 3
OLIVO95KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Ziko Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 490K
Hạn dùng: 24-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 490K
ZIKO124524
COPY MÃ
KM
COUPON
[Khanh Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 31-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
FED55
COPY MÃ
KM
COUPON
[TP Mart]-Giảm 75K cho đơn hàng từ 2
Hạn dùng: 17-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 75K cho đơn hàng từ 2
OLIVO75
COPY MÃ
KM
COUPON
[MINHSTORE Thời Trang Nam]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 30-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 199K
G7KKKK
COPY MÃ
KM
COUPON
[IvyPure]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 01-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 1
TIDAMO30K1
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hexagon]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu
Hạn dùng: 18-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu
HEXAGON100
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hexagon]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 18-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 2 triệu
HEXAGON50
COPY MÃ
KM
COUPON
[Foreignbooks]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 380K
Hạn dùng: 12-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 380K
BOOK2223
COPY MÃ
KM
COUPON
[XukaBabyShop]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 149K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 149K
XUKA90000
COPY MÃ
KM
COUPON
[EROSSKA VIETNAM]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 31-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K
ERSK50
COPY MÃ
KM
COUPON
[EROSSKA VIETNAM]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K
ERSK30
COPY MÃ
KM
COUPON
[EROSSKA VIETNAM]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 31-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 250K
ERSK20
COPY MÃ
KM
COUPON
[nghiaphuongshop]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 31-07-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K
TTATCASHOP
COPY MÃ
KM
COUPON
[toy18plus]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 140K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 140K
TOY1810
COPY MÃ
KM
COUPON
[DTFashion]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 159K
Hạn dùng: 10-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 159K
DT20K2022
COPY MÃ
KM
COUPON
[Toptotoe]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 899K
Hạn dùng: 28-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 899K
TOPTOTOE15
COPY MÃ
KM
COUPON
[Toptotoe]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 599K
Hạn dùng: 28-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 599K
TOPTOTOE21
COPY MÃ
KM
COUPON
[BABY THIÊN PHÚC]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K
DGTP10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[VHL Official Store]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 04-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K
YUIOPFD
COPY MÃ
KM
COUPON
[Điện Thông Minh Duy Tuân]-Giảm 14K cho đơn hàng từ 1
Hạn dùng: 31-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 14K cho đơn hàng từ 1
DAGADG
COPY MÃ
KM
COUPON
[USEEMI VIETNAM]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 600K
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 600K
2022M10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mercusys Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K
Q110K300K
COPY MÃ
KM
COUPON
[CHERRY GIFT SHOP 01]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 30-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
CHERYOO2
COPY MÃ
KM
COUPON
[Giày da thật 24H]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 17-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
NB111V
COPY MÃ
KM
COUPON
[Giày da thật 24H]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 160K
Hạn dùng: 17-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 160K
VB3335
COPY MÃ
KM
COUPON
[VACOSI Official Store]-Giảm 8K cho đơn hàng từ 149K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 8K cho đơn hàng từ 149K
VAC149
COPY MÃ
KM
COUPON
[SIÊU THỊ QQQ]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 11-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu
20KT721T4
COPY MÃ
KM
COUPON
[Cabasports Store]-Giảm 6% tối đa 80K
Hạn dùng: 22-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 6% tối đa 80K
GG6FULL
COPY MÃ
KM
COUPON
[TrungBox]-Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K
TRUNGBOX22
COPY MÃ
KM
COUPON
[Trang Sức TNJ]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
TNJ15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Trang Sức TNJ]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
TNJ10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[GOTI Official Store]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 990K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 990K
GOTI__30K
COPY MÃ
KM
COUPON
[GOTI Official Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 439K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 439K
GOTI__15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[GOTI Official Store]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 279K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 279K
GOTI__7K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Zachi Handmade]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K
Hạn dùng: 12-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K
ZC0215K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Zachi Handmade]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 12-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K
ZC0210K
COPY MÃ
KM
COUPON
[TUKADO Official Store]-Giảm 99K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 20-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 99K cho đơn hàng từ 2 triệu
TUKADO99
COPY MÃ
KM
COUPON
[TUKADO Official Store]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 20-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K
TUKADO10
COPY MÃ
KM
COUPON
[T-TRA GROUP]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K
GIAMTET0
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thế Giới Hàng Quảng Châu]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 29-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
TGGG10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[VHL Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 04-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
FADSADSF
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phuonguyen86]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 160K
Hạn dùng: 10-05-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 160K
PHUONG88
COPY MÃ
KM
COUPON
[USEEMI VIETNAM]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K
2022M15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[USEEMI VIETNAM]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
2022M20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[DANATA STORE]-Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 150K
SONTRA1
COPY MÃ
KM
COUPON
[Công Nghệ July]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 30-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu
JULY10KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hexagon]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 870K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 870K
FOLLOWHXG5
COPY MÃ
KM
COUPON
[Hexagon]-Giảm 10K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K
FOLLOWHXG3
COPY MÃ
KM
COUPON
[IvyPure]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K
Hạn dùng: 29-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K
TIDAMO20K1
COPY MÃ
KM
COUPON
[IvyPure]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 29-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
TIDAMO10
COPY MÃ
KM
COUPON
[SHELL OFFICIAL STORE]-Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K
SHELLT610
COPY MÃ
KM
COUPON
[Levistore]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 35K cho đơn hàng từ 700K
LEVI35K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Levistore]-Giảm 25K cho đơn hàng từ 450K
Hạn dùng: 01-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 25K cho đơn hàng từ 450K
LEVI25K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 05-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu
CBU30K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 05-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 700K
CBU20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
Hạn dùng: 04-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K
CBU10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mira Official Store]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 26-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K
AKIS20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mira Official Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 26-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
AKIS10
COPY MÃ
KM
COUPON
[miDoctor]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K
AS399
COPY MÃ
KM
COUPON
[ClubMen]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
Hạn dùng: 08-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K
CM2220
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bảo Khánh Store]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
Hạn dùng: 30-06-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K
BKSALE1
COPY MÃ
KM
COUPON
[Motree Official Store]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 370K
Hạn dùng: 11-07-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 370K
MOTREE30
COPY MÃ
KM
COUPON
[Motree Official Store]-Giảm 10K
Hạn dùng: 12-07-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K
MOTREE10
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phương Đông Books]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
PD20S
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phương Đông Books]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 550K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 550K
PD10K1
COPY MÃ
KM
COUPON
[AHABOOKS]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
AHA20
COPY MÃ
KM
COUPON
[Gia Dụng Thảo My]-Giảm 25K cho đơn hàng từ 899K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 25K cho đơn hàng từ 899K
22THAO25K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Gia Dụng Thảo My]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 399K
22THAO15K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Phần mềm Văn phòng]-Giảm 20K
Hạn dùng: 01-11-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K
TANGKH20K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Think and Do zone]-Giảm 40K cho đơn hàng từ 4 triệu
Hạn dùng: 31-07-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 40K cho đơn hàng từ 4 triệu
TNDZ40K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tổng Kho 801]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K
HFFGSDH15
COPY MÃ
KM
COUPON
[Tổng Kho 801]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
FFGDH10
COPY MÃ
KM
COUPON
[D&D Fashion]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K
GGFDJ567
COPY MÃ
KM
COUPON
[D&D Fashion]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
JGGFD56
COPY MÃ
KM
COUPON
[Joybuy Global Store]-Giảm 36K cho đơn hàng từ 990K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 36K cho đơn hàng từ 990K
JOYBUY2
COPY MÃ
KM
COUPON
[Shop Tường Ngọc]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 600K
Hạn dùng: 15-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 600K
30KAAA
COPY MÃ
KM
COUPON
[Linh Kiện Store]-Giảm 49K cho đơn hàng từ 6
Hạn dùng: 08-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 49K cho đơn hàng từ 6
LKS44
COPY MÃ
KM
COUPON
[Linh Kiện Store]-Giảm 29K cho đơn hàng từ 3
Hạn dùng: 14-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 29K cho đơn hàng từ 3
LKS33
COPY MÃ
KM
COUPON
[Linh Kiện Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 2
Hạn dùng: 15-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 2
LKS211
COPY MÃ
KM
COUPON
[Think and Do zone]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 05-08-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu
TNDTK
COPY MÃ
KM
COUPON
[ClubMen]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 400K
Hạn dùng: 08-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 400K
CM2230
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
Hạn dùng: 31-01-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K
30KSALE
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chất Store 247]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 190K
Hạn dùng: 17-04-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 190K
CVEEE1
COPY MÃ
KM
COUPON
[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K
Hạn dùng: 31-01-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K
20KSALE
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 17-12-2026
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
HIMI10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
Hạn dùng: 30-11-2035
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K
DNS003
COPY MÃ
KM
COUPON
[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
Hạn dùng: 30-11-2033
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K
DNS002
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K
ZAV20KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 290K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 290K
ZAV10KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 28-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K
ZAV50KK
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 4% tối đa 15K cho đơn hàng từ 179K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 4% tối đa 15K cho đơn hàng từ 179K
MOIGIA0822
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 159K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 5K cho đơn hàng từ 159K
MOIGIA0322
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 149K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 149K
MOIGIA0622
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 179K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 9K cho đơn hàng từ 179K
MOIGIA0522
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 169K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 7K cho đơn hàng từ 169K
MOIGIA0422
COPY MÃ
KM
COUPON
[Mualayeushop]-Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K
Hạn dùng: 03-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K
MOIGIA0722
COPY MÃ
KM
COUPON
[THỜI TRANG ROSARA]-Giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng từ 110K
Hạn dùng: 09-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng từ 110K
TIKIROS110
COPY MÃ
KM
COUPON
[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
Hạn dùng: 04-12-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu
HIMI50K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Kho nội y nam nữ]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K
10KCHOBAN
COPY MÃ
KM
COUPON
[MIKY STORE]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
Hạn dùng: 08-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K
10KMIKY
COPY MÃ
KM
COUPON
[ZoZo Unisex]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 01-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
10KZOZO
COPY MÃ
KM
COUPON
[Desirestore]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
Hạn dùng: 15-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K
DESIRE10K
COPY MÃ
KM
COUPON
[Thiết bị âm thanh KaKa]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 2 triệu
Hạn dùng: 31-03-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 2 triệu
54892
COPY MÃ
KM
COUPON
[Luna Funiture]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K
Hạn dùng: 27-02-2024
Ngành hàng: Other
Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K
SN332
COPY MÃ
KM
COUPON
[Sáng Tạo 88]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
Hạn dùng: 23-10-2025
Ngành hàng: Other
Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K
GG10KVND
COPY MÃ
KM
COUPON
[Cặp sách đi học]-Giảm 8K cho đơn hàng từ 299K
Hạn dùng: 03-02-2023
Ngành hàng: Other
Giảm 8K cho đơn hàng từ 299K
NHAT2022
COPY MÃ

Theo dõi và cập nhật nhanh những mã giảm giá Tiki hấp dẫn cho mọi mặt hàng trong tháng 3/2022. Để việc sắm sửa trong những ngày “bình thường mới” được trọn vẹn và ý nghĩa hơn nhé.

Mã giảm giá Tiki là gì?

Mã giảm giá Tiki hay còn gọi là voucher, coupon là loại mã được viết dưới dạng các ký tự số và chữ, tương tự như mã giảm giá Shopee, mã giảm giá Lazada hay mã giảm giá Sendo. Khi cần sử dụng đến, người mua hàng chỉ việc copy mã giảm đã có sẵn rồi dán vào mục nhập mã voucher là được. Việc sử dụng những mã này sẽ giúp khách hàng hưởng được nhiều chiết khấu hấp dẫn, tiết kiệm khá nhiều tiền và mua được giá tốt hơn khi shopping trên Tiki.

Mã Giảm Giá Tiki Là Gì?

Mã Giảm Giá Tiki Là Loại Mã Được Viết Dưới Dạng Các Ký Tự Số Và Chữ

Hiện nay, sàn thương mại điện tử Tiki có khá nhiều loại mã giảm giá Tiki có thể kể đến như: mã giảm %, mã giảm giá tối thiểu, mã hoàn tiền, mã miễn phí vận chuyển,… Tùy theo nhu cầu sử dụng, mà loại mã áp dụng mỗi người cũng sẽ khác nhau.

Cách lấy mã giảm giá Tiki

1. Lấy trực tiếp trên website Tiki.vn

Để lấy được các mã giảm giá Tiki hấp dẫn, bạn có thể vào trực tiếp trang website của Tiki tại: https://tiki.vn/khuyen-mai/ma-giam-gia. Ở đây, hệ thống kỹ thuật của Tiki sẽ cập nhật thường xuyên, đầy đủ các loại voucher, mã giảm giá cho mọi mặt hàng được bán trên sàn Tiki hoàn toàn miễn phí.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Tiki

2. Lấy trên trang bán sản phẩm của Tiki

Để lấy được mã giảm giá của Tiki trên trang bán sản phẩm, bạn hãy vào mục khuyến mãi hot và ưu đãi đối tác. Tại đây hệ thống sẽ cập nhật các loại mã giảm giá cho hầu hết mọi ngành hàng, với nhiều mức chiết khấu khác nhau. Người mua chỉ việc vào chọn loại mã phù hợp, lưu mã về rồi dán vào mục nhập mã giảm giá là được.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Trang Sản Phẩm

3. Lấy trên website Review Chuẩn

 • Bước 1: Truy cập website Reviewchuan.vn, chọn sản phẩm cần mua rồi nhấp vào. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang giao diện web Tiki/ứng dụng Tiki

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Review Chuẩn 1

 • Bước 2: Nhấp vào mục mã giảm giá Tiki, tìm loại mã phù hợp rồi chọn lưu mã hoặc copy

Cach Lay Ma Giam Gia Tiki Tren Reviewchuan 2

 • Bước 3: Lướt xuống chọn mua hàng, paste mã vừa lưu vào ô nhập mã giảm giá rồi nhấn áp dụng
 • Bước 4: Chọn phương thức giao hàng, thanh toán, rồi nhấp vào ô tiến hành đặt hàng là xong

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Review Chuẩn 3

4. Tìm trên các Group chia sẻ khuyến mãi

Hãy tham gia những hội nhóm chuyên săn mã giảm giá uy tín như trên facebook như: Hội săn deal, Hội săn mã giảm giá, mã giảm giá,… Sau đó, tích cực tương tác, theo dõi thường xuyên để nhận được thông báo hoặc tin nhắn qua messenger tự động từ Admin. Để nhận được những mã giảm giá Tiki hấp dẫn, phù hợp với mặt hàng bạn đang muốn mua.

Cách Lấy Mã Giảm Giá Tiki Trên Hội Nhóm

Hoặc bạn cũng có thể chat trực tiếp với admin của group để hỏi về loại mã dành cho sản phẩm bạn cần mua. Sau khoảng 10 – 15 phút, Admin sẽ rep tin nhắn và gợi ý cho bạn một vài mã giảm giá Tiki tốt để bạn lựa chọn. Khi đó bạn chỉ việc lấy mã và mua sắm thôi.

Các loại mã giảm giá Tiki đang được áp dụng

 • Mã giảm giá Tiki 20K cho khách hàng mới có tổng hóa đơn từ 99K: TIKILAMQUEN
 • Mã giảm giá 20K toàn bộ sản phẩm cho khách hàng mới có hóa đơn từ 99K: TIKILAMQUEN
 • Mã giảm 50K cho khách hàng mới khi mua TikiNGON với hóa đơn từ 149K: TNNEWJAN50K
 • Mã giảm 50K TikiNGON cho đơn từ 399K: TKNJAN50
 • Mã giảm 40K TikiNGON cho đơn từ 349K: TKNJAN40

Các Loại Mã Giảm Giá Tiki

 • Mã giảm giá Tiki 30K TikiNGON cho đơn từ 299K: TKNJAN30
 • Mã giảm 30K TikiNGON cho đơn từ 199K: TKNJAN20
 • Mã giảm 15K cho mọi mặt hàng có hóa đơn từ 199K: T1FM15
 • Mã giảm giá 35K cho mọi sản phẩm khi thanh toán qua ví Moca có hóa đơn từ 130K: MOCANEW2135
 • Mã giảm giá tiki khi mua lần đầu trên app trị giá 30K khi thanh toán qua MOMO có đơn từ 99K: MOMONEW2130

Mã Giảm Giá Tiki

 • Mã giảm 20K toàn sàn khi thanh toán qua MOMO cho hóa đơn từ 299K: MOMO2120
 • Mã giảm giá Tiki trị giá 10K khi thanh toán qua MOMO cho đơn 59K: 2110
 • Mã giảm 150K khi thanh toán qua app TP bank cho đơn từ 800K
 • Mã giảm 40K cho ngành thời trang hóa đơn từ 199K: XOMSANSALESFD40K
 • Mã giảm giá Tiki khung giờ 9H trị giá 100K khi thanh toán qua thẻ quốc tế Vietcombank cho hóa đơn từ 1TR
 • Mã giảm 10% cho ngành hàng Điện tử – Công nghệ , giảm tối đa 50K cho đơn từ 0Đ: XOMSANSALEITC10

Tiki Mã Giảm Giá

 • Mã giảm FREESHIP 20K cho đơn 0Đ: XOMSSFSTKBD
 • Mã FREESHIP 30K  toàn sàn: TIKI12TUOI
 • Mã giảm giá Tiki FREESHIP 30K cho TikiNGON: TKNFS1

Một số “từ khóa” cần biết khi tìm Tiki mã giảm giá

 • Mã giảm giá, voucher: Là loại mã được viết dưới dạng ký tự, được sử dụng để giảm một khoản nhỏ chi phí cho khách hàng khi mua hàng
 • Điều kiện áp mã: Mỗi loại mã sẽ có kèm theo một vài điều kiện, nếu đáp ứng được khách hàng sẽ áp dụng được mã vào đơn hàng muốn mua. Một số điều kiện có thể kể đến như: Đơn tối thiểu từ, dành cho khách mới, khi thanh toán theo phương thức ngân hàng,…
Luu Y Khi Tim Kiem Ma Giam Gia

Một Số “Từ Khóa” Cần Biết Khi Tìm Tiki Mã Giảm Giá

 • Giá trị của mã giảm giá Tiki: Mỗi một mã giảm giá sẽ có một mức giảm, chiết khấu nhất định. Chẳng hạn như giảm 5%, 10%, 10K, 20K, 30K,…
 • Hạn sử dụng mã giảm giá: Tương tự như những mã giảm giá từ các sàn thương mại điện tử khác, mỗi mã giảm giá Tiki cũng có thời gian dùng nhất định. Do đó, người mua cần phải sử dụng mã sớm, trước khi mã hết hạn.

Kinh nghiệm sử dụng mã giảm giá và mua hàng trên Tiki

 • Bạn nên bỏ chút thời gian để tìm các loại mã giảm giá phù hợp, để việc mua sắm trên Tiki được tiện lợi và tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ
 • Nếu không vội mua sắm, người mua hãy đợi đến những dịp sale lớn hàng tháng do Tiki tổ chức chẳng hạn như 9/9, 12/12, sinh nhật,… Để có thể mua được nhiều mặt hàng có giá hấp dẫn hơn
Kinh Nghiệm Sử Dụng Mã Giảm Giá

Kinh Nghiệm Sử Dụng Mã Giảm Giá Tiki

 • Chỉ nên mua hàng hóa ở các gian hàng có lượt đánh giá tốt, để tránh mua phải hàng kém chất lượng

Thông tin thêm

1. Giới thiệu về Tiki

Tiki (từ viết tắt của Tìm Kiếm và Tiết kiệm) là tên của một trang thương mại điện tử lớn hàng đầu tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Tiki được thành lập vào tháng 3 năm 2010, do ông Trần Ngọc Thái Sơn tốt nghiệp thạc sĩ ngành thương mại điện tử Đại học New South Wales thành lập.  Với ngành hàng kinh doanh đầu tiên đó là bán sách tiếng Anh online. Đến nay Tiki đã trở thành một trang thương mại điện tử lớn, đa ngành với hàng trăm nghìn sản phẩm thuộc 10 ngành hàng. Như: Sách, điện thoại, thiết bị số, đồ gia dụng, nội thất, sức khỏe – làm đẹp, thiết bị văn phòng, đồ chơi, mẹ và bé, thời trang. Các mặt hàng tại sàn Tiki đều đạt chất lượng tốt, đa mẫu mã, đến từ nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Với nhiều chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn, thu hút được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Giới Thiệu Về Tiki

Tiki Là Tên Của Một Trang Thương Mại Điện Tử Lớn Hàng Đầu Tại Việt Nam

 • Địa chỉ: 52 đường Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ: 1900299200
 • Email: hotro@tiki.vn
 • Địa chỉ chuyển nhận hàng đổi/trả/bảo hành: 367/F370 đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Tân, TP.HCM

2. Nên chọn mua ngành hàng nào trên Tiki?

Sách

Đây là ngành hàng mà Tiki kinh doanh đầu tiên và đến hiện tại vẫn còn đang hoạt động rất tốt. Sở hữu nguyên một hệ sinh thái rất nhiều các loại sách khác nhau, từ sách giáo khoa các cấp, sách tâm lý, sách tham khảo, truyện cổ tích,… Rất bổ ích và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng.

Mẹ và bé

Ngành hàng này sẽ cung cấp các loại đồ sơ sinh cho bé trai, bé gái như: máy hâm sữa, quần áo, bỉm, giường ngủ cho bé, ghế rung. Và quần áo bầu, các thực phẩm chức năng, vitamin cho bà bầu. Với chất lượng vô cùng tốt, an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé.

Ngành Hàng Tiki Mẹ-Bé

Đồ điện gia dụng

Đây cũng là một ngành hàng rất được nhiều khách hàng Việt tin tưởng và mua sắm rất nhiều. Với vô vàn các mặt hàng gia dụng, tiêu biểu như: nồi cơm điện mini, tủ lạnh mini, máy lạnh di động mini, lò nướng, máy giặt, tivi, nồi chiên không dầu,…

Sức khỏe làm đẹp

Tiki hiện đang một sàn thương mại điện tử chuyên cấp rất nhiều mặt hàng sức khỏe làm đẹp chất lượng. Từ nhiều thương hiệu lớn, có nguồn gốc rõ ràng, cùng với giá cả vô cùng hợp lý cho nhiều chị em phụ nữ thích đồ mỹ phẩm. Một số sản phẩm có thể kể đến như: Sữa rửa mặt nam, sữa rửa mặt Innisfree, sữa rửa mặt Cetaphil, Cerave, kem dưỡng trắng da, kem tẩy tế bào chết da mặt,….

Ngành Hàng Tiki Sức Khỏe Làm Đẹp

Nhà cửa – Nội thất

Hiện nay, ngành hàng này trên Tiki rất đa dạng, với nhiều mức giá ưu đãi thích hợp khả năng chi trả của đông đảo khách hàng. Tiêu biểu như: bàn ăn tròn gỗ, kệ tivi, tủ quần áo vải, bàn học thông minh, sofa góc mini, đèn bàn ăn,… Đối với các khách hàng tại TP.HCM sản phẩm sau khi đặt sẽ được các shipper Tiki trực tiếp giao đến tận nhà. Giúp chị em tiết kiệm thời gian và không cần phải di chuyển nhiều.

3. Các chính sách giao và đổi trả hàng của Tiki

Trang bán hàng điện tử Tiki sẽ miễn phí tiền vận chuyển cho hóa đơn từ 150K, áp dụng cho các khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Riêng với các tỉnh thành còn lại, mã giảm giá Tiki vận chuyển sẽ được áp dụng cho đơn hàng từ 250K. Với hai đơn vị giao hàng đó là giao hàng tiêu chuẩn với thời gian giao dao động từ 3 ngày đến 1 tuần. Và đơn vị giao hàng TikiNow với thời gian giao rất nhanh chóng, chỉ mất tầm 2 – 3 tiếng.

Chính Sách Giao Và Đổi Trả Hàng Của Tiki

Chính Sách Giao Và Đổi Trả Hàng Của Tiki

Trước khi thanh toán đơn hàng, Tiki cho phép người mua kiểm tra hàng xem có đúng với mẫu đã đặt và đủ số lượng hay chưa. Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, tránh trường hợp nhận phải hàng sai mẫu, không đúng số lượng đã đặt. Trong trường hợp hàng nhận có vấn đề như lỗi, không đúng như mẫu hoặc không thích thì bạn được quyền trả lại hàng ngay. Đối với các mặt hàng điện tử, khách hàng có thời gian tối đa là 7 ngày để đổi trả miễn phí, nếu sản phẩm có vấn đề lỗi do nhà sản xuất.

Review chuẩn vừa chia sẻ đến các bạn đọc những thông tin vô cùng hữu ích về các mã giảm giá Tiki, cũng như các lưu ý cần quan tâm khi mua sắm. Hy vọng khi đọc xong bài viết này bạn sẽ có được những cách mua sắm thông minh. Giúp bạn chọn lựa được những sản phẩm tốt và tiết kiệm được nhiều chi phí khi mua sắm online trên Tiki.

 Icon Coupon

Deal Hot

Vector

DANH SÁCH COUPON


Mới nhất
Deal hot
Dùng nhiều
Thời gian còn lại

Đang cập nhật


Trên trang

Đang cập nhật


Trên trang

ReviewChuẩn.VN website review sản phẩm
Logo